Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Fjering av en nyhetsartikkel
Battle.no Forum > FEEDBACK & SUPPORT > Questions to the forum.
psir
Hei, er det mulig at dere kan fjerne nyhetsartikkelen: http://www.battle.no/?section=news&nid=265

Det er nå 2017 og ikke så stas å stå med fullt navn og bilde i denne artikkelen, på grunn av google.
Sabumnim
Denne har jo ligget en stund nå...

Fjerner vi nyheter, eller hva gjør forum mods med dette?
Sabumnim
Fjernet etter ønske.

- Sabumnim -
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.